Mosae Forum

De naam Mosae Forum verwijst naar de historische stadsidentiteit van Maastricht als Romeinse stad: mosa is de latijnse benaming voor de rivier de Maas en forum betekent marktplaats. Mosae Forum is een modern winkel- en kantorencomplex gelegen tussen de markt en de westelijke maasoever.

Het nieuwbouwproject Mosae Forum werd aanvankelijk aangeduid als Maas-Markt-Project. Behalve de bouw van Mosae Forum bestond het oorspronkelijke plan uit het verleggen van de aanlanding van de Wilhelminabrug, het gedeeltelijk ondertunnelen van de Maasboulevard en de aanleg van een wandelpromenade boven op het tunneldek. De bouw van het complex startte in 2002. Mosae Forum werd op 26 september 2007 officieel geopend door kroonprins Willem Alexander. De plannen dateren uit het begin van de jaren 1990. De gemeentekantoren uit de jaren 1960 waren toe aan een grondige renovatie en tegelijkertijd bestond er in brede kring de wens om de in 1930 ontstane bres in de oostelijke Marktwand te sluiten. Voorheen landde de Wilhelminabrug via de voormalige Stadhuisstraat aan op de Markt. Deze brede, drukke straat met aan weerszijden grote kantoorgebouwen was veel Maastrichtenaren een doorn in het oog. Op de plaats van de Stadhuisstraat en de stadskantoren staat nu een min of meer gesloten gebouwencomplex met een binnenplein. Door de start van het project Mosae Forum verviel dus de oprit vanaf de Markt en werd deze verlegd naar de Maasboulevard. Daartoe werd het eerste stalen brugdeel aan Maastrichtse zijde vervangen door een V-vormige dubbele overspanning. Tussen deze twee 'poten' leidt een trappenpartij vanaf het Mosae Forum naar de lager gelegen Maasboulevard. De Markt heeft inmiddels door de sloop van de volgens velen foeilelijke Stadskantoren en de daarop volgende bouw van het Mosae Forum haar gesloten karakter van voor 1930 weer terug gekregen.

Aanvankelijk was het de bedoeling dat alleen de Stadhuisstraat met het Stadskantoor van Frans Dingemans en het kantoor van Provinciale Waterstaat van Jean Huysmans (beide uit ±1960) zouden worden gesloopt. Gaandeweg werd het project uitgebreid. Een aantal historische panden op de Markt en in de Hoenderstraat werden bij het plan betrokken. Ook de bovengrondse parkeergarage in de Gubbelstraat (begin jaren 60) werd gesloopt om plaats te maken voor een intiem plein met winkels, horeca en appartementen. Later werd aan de bouw van de Maasboulevardtunnel en de herinrichting van de Maaspromenade de restauratie van de tijdens de werkzaamheden ontdekte 'tiende boog' van de Sint Servaasbrug toegevoegd, zodat de wandelroute langs de Maas onder die boog doorgetrokken kon worden. Ten slotte kregen de Markt en omliggende straten een grondige 'make-over', waarbij alle bovengrondse parkeerplaatsen werden opgeheven en het plein een autoluwe en historisch verantwoorde indeling kreeg.

Terug naar overzicht